1953 - 1954
Want ien Boxmèr mit Carnaval
Muziek: Onbekend
Tekst: C. ter Ellen
De Vastenoavend is wèr daor,
de wèrme mik die is wèr gaor.
Op allen nou nor Vortumsveld,
dór staot de kunning opgesteld.

De Prins, die is nou hier de man,
de'n burger hebb'n we maoling an.
En al kost 't 'n flinke cent,
toch tot vanaovend ien de tent.

Refrein:
Want ien Boxmèr mit Carnaval,
kumt men van hier en aoveral.
We ète en drinke er mit plezier
de metworst en het glèske bier.
Wie kunning wordt gèft niemandal,
want er kumt toch èn metworstbal
En lidde 's aovens ien de geut,
dan ziede nat, mar da gèft leut.

C. TER ELLEN.

N. B.   Umdet wègens omstandigheden de
Carnaval verleje jaor gèn doorgang vond,
pro-longeren wej dit lied.

ALLE  DAANSORKESTE SPEULEN 'T VOLOP.
Muziek onbekend