Wa ge het dè motte hauwe
Toen eind 1983 het idee van carnavalsmuziek op de plaat
vastere vormen begon aan te nemen, werd binnen de
B.C.V. "De Geitenbok" een kommissie samengesteld
die zich met de uitvoering hiervan ging belasten.
De muzikale tak bestond uit Gerrit Lenselink, een muzikant
in hart en nieren, die helaas op veel te jonge leeftijd één jaar
na het uitkomen van de eerste carnavalsplaat overleed.
Eveneens met de muzikale inhoud belast was 
Herman Wientjens. Hij werd voor al zijn muzikale inspanningen
in 1988 tot man van het jaar benoemd door de organisatoren
van de jaarlijkse pronkzitting van B.C.V. "De Geitenbok".
Loek Thijssen en Paul van Deelen staan eveneens vanaf
het begin borg voor de organisatorische en zakelijke kant
van het geheel.
Kees Thijssen werd bereid gevonden om tot de kommissie
toe te treden met als belangrijkste taak de organisatie van hoes
en begeleidend boekje.