De bèste Knoeper   2014
Muziek: Wim Kersten Tekst: Marco Nabbe - Wim Kersten
Zang : Onbestuurbaar      Opname: RochusBergh


Hij is de bèste. Hij is de môjste
Hij is een èchte Knoeperprins
Hij is de snelste. Hij drinkt ’t mèste
Hij is een echte Knoeperprins mit karnaval

Hèj is dun bèste Knoeper, hoezee
Heel ons Sambèèk viend ‘m oké.
Hèj is dun bèste Knoeper, hoezee
Wanne mins, wanne Prins, we zien tevreej
Oh, la, la, la. We vatte nog ’n neut
Oh, la, la, la. De Knoeper hèt wit leut (2x)

Wie lupt ‘r veurop mit de karnaval ?
Dè is onze opper knoeper
Gaot mâr uut ouw bol op ’t Knoepersbal
mit onze opper knoe - per.
Hij is de bèste. Hij is de môjste
Hij is een èchte Knoeperprins
Hij is de snelste. Hij drinkt ’t mèste
Hij is een echte Knoeperprins mit karnaval

Hèj is dun bèste Knoeper, hoezee
Heel ons Sambèèk viend ‘m oké.
Hèj is dun bèste Knoeper, hoezee
Wanne mins, wanne Prins, we zien tevreej
Oh, la, la, la. We vatte nog ’n neut
Oh, la, la, la. De Knoeper hèt wit leut (2x).


Copyright © 2016 Wim Kersten, Rochus Bergh, Boxmeer
- All Rights reserved  ·